Program konferencji Infekcje w Okulistyce 2023

stan na 12 września 2023 

KURSY

(w formacie VOD dostępne od godz. 9.00 - 15 września do godz. 23.59 - 17 września)

Kurs Nr_1
OCT w ocenie nabłonka rogówki i nie tylko

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski  

Kurs Nr_2

Współczesna antybiotykoterapia zakażeń w okulistyce
dr hab. n. med. Adam Wylęgała

 

Kurs Nr_3

Ocena złącza dawca-biorca u pacjentów po przeszczepie rogówki

dr n. med. Bogumił Wowra

PROGRAM RAMOWY TRANSMISJI KONFERENCJI

15.09.2023, piątek godz. od 18.00 do godz. 20.45

16.09.2023, sobota godz. od 9.00 do godz. 13.10  

Moderatorzy konferencji

prof. dr hab. Edward Wylęgała
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

dr hab. n. med. Adam Wylęgała

 

 

15 września 2023, piątek

18.00 – 18.05

Powitanie uczestników konferencji
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

SESJA I

18.05 – 19.20

18.05 – 18.20

I/1 Pierwotniakowe zapalenie rogówki - czy rozwiązaliśmy problem?  

dr n. med. Joanna Kokot

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

18.20 – 18.35

I/2 Zapalenie rogówki wywołane wirusem opryszczki zwykłej HSV-1 w materiale własnym – obserwacje długoterminowe

dr hab. n. med. Anna Nowińska

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

18.35 – 18.50

I/3 Etapy infekcji i rola chlorheksydyny w kontroli rozwoju zakażenia

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

Wykład firmowy Tactica

 

18.50 – 19.05

I/4 Leczenie zachowawcze i chirurgiczne zakażeń grzybiczych rogówki

dr hab. n. med. Katarzyna Krysik, prof. AŚ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

 

19.05 – 19.20

I/5 Idroflog innowacyjny preparat nawilżający zawierający hailuronoat sodu z hydrokortyzonem

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wykład firmowy Solinea

19.20 – 19.25

Przerwa - Blok reklamowy

 

 

SESJA II

19.25– 20.45

 

19.25 – 19.40

II/1 OCT i rogówka - blisko, coraz bliżej
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

19.40 – 19.55

II/2 AS-OCT in corneal infections: does it worth?

Rita Mencucci, MD

Eye Clinic, Department of Neurosciences, Psychology and Child Health, University of Florence, Italy

Wykład w języku angielskim

 

19.55 – 20.10

II/3 Czy cukrzycowy obrzęk plamki to choroba zapalna? Analiza znaczenia biomarkerów optycznej koherentnej tomografii

dr hab. n. med. Anna Nowińska

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

20.10 – 20.25

II/4 Revo FC wszechstronne zastosowanie OCT w diagnostyce chorób oczu.

dr hab. n. med. Adam Wylęgała

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wykład firmowy Optopol technology

 

20.25 – 20.45

Dyskusja

 

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

 

 

 

 

16 września 2023, sobota

 

SESJA III

9.00– 11.30

 

9.00– 9.15

III/1 TRIUM innowacyjne krople oczne zwierające kwas hialuronowy fHA1.0 z ekstraktem Ginko Bilboa
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wykład firmowy Fidia pharma

 

9.15 – 9.30

III/2 Analiza porównawcza pomiarów odcinka przedniego i osiowych parametrów długości gałki ocznej uzyskanych techniką optyczną i ultrasonograficzną

dr n. med. Robert Mazur

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

9.30 – 10.45

III/3 Pranoprofen: Zastosowanie w leczeniu schorzeń okulistycznych

dr hab. n. med. Adam Wylęgała

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wykład firmowy Senju

 

10.45 – 11.00

III/4 Fluorochinolony lekiem na całe zło?

dr hab. n. med. Sławomir Teper

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

Wykład firmowy Thea

 

11.00 – 11.15

III/5 CustomFast

dr n. med. Ewa Wróblewska-Czajka

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wykład firmowy MDT

 

11.15 – 11.30

III/6 Leczenie nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej


dr hab. n. med. Adam Wylęgała

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wykład firmowy Alfasigma

11.30 – 11.35

Przerwa – Blok reklamowy

 

SESJA IV

11.35 – 13.10

 

11.35 – 11.50

IV/1 Obrazy kliniczne wybranych stanów zapalnych przedniego odcinka oka i ich leczenie.

dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

11.50 – 12.05

IV/2 Praktyczne korzyści z zastosowania preparatu Ducressa- połączenie Lewofloksacyny i Deksametazonu

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wykład firmowy Santen

 

12.05 – 12.20

IV/3 Krótko, intensywnie, wygodnie - kiedy moksifloksacyna to optymalny wybór

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

Wykład firmowy Bausch & Lomb

 

12.20 – 12.35

IV/4 Postępowanie w guzach powiek

lek. Karolina Stanienda-Sokół

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

12.35 – 12.50

IV/5 Aktualne zagrożenia epidemiologiczne. Redukcja ryzyka zakażeń w okulistyce

dr n. med. Paweł Grzesiowski

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Warszawa

 

12.50 – 13.10

Dyskusja

 

13.10 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 


 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgłaszając pracę za konferencję, Wykładowca oświadcza, że: W związku z udziałem w VI Konferencji IWO - Infekcje w Okulistyce 2023 organizowanej przez PAO – Polska Akademia Okulistyki  w trybie on-line w terminie 15-16 września 2023 r.  (dalej: „Konferencja”), a także wygłoszeniem przez Wykładowcę w trakcie Konferencji wykładu wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej dotyczącej omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Wykład”), do którego to Wykładu Wykładowcy przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca wygłoszenie Wykładu, Wykładowca wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez PAO – Polska Akademia Okulistyki do celów organizacji wydarzenia, przeprowadzenia przez Wykładowcę Wykładu oraz umożliwienia obejrzenia i odsłuchania Wykładu przez uczestników Konferencji.